7. maj 2024

KristenDemokraterne vil have uvildig undersøgelse af Cheminova-udslip

I Kristendemokraterne er vi dybt foruroligede over de seneste afsløringer om Miljøministeriets rolle i at tillade fortsat forurening fra Cheminova. Det står i skærende kontrast til vores vision om et ansvarligt og bæredygtigt samfund, hvor natur og menneskers sundhed vægtes højere end kortsigtede industrielle gevinster.

Byrådsmedlem Inger Marie Kristensen fra Varde Kommune udtrykker det således: “Det er sjældent, at jeg bliver rigtig forarget og vred. Det gør jeg dog, når jeg læser og hører om Miljøministeriets behandling af forurenet vand fra Cheminova. Det er utilstedeligt! I Varde Kommune kæmper vi stadig med forurenet jord fra Grindsted Værkets udledninger i 70’erne, ligesom Karlsgårde Sø er fyldt med tungmetaller fra samme virksomhed. Er vi virkelig ikke blevet klogere?”

Klima- og miljøordfører Karlo Brøndbjerg udtaler: “Selvom de præcise data endnu er uafklarede, er de indikationer, vi har set, dybt bekymrende, og jeg frygter alvorligt, at økonomi er gået forud for miljøhensyn, marineliv og ansvarlighed. Vi skal ikke forhaste os med konklusioner, men sikre en grundig gennemgang af alle relevante oplysninger. Derfor skal dette undersøges til bunds i en fart.”

Kristendemokraterne forventer en ordentlig og uvildig undersøgelse af Miljøministeriets rolle. Det må da være det mindste, vi kan forlange.

Karlo Brondbjerg

Klima- og miljøordfører, KristenDemokraterne