2. maj 2024

Ny ledelse i KristenDemokratisk Ungdom – KDU

På det nyligt afholdte ekstraordinære landsmøde har KristenDemokratisk Ungdom (KDU) markeret starten på en ny epoke med valget af en dynamisk og visionær ny ledelse. Med enstemmighed blev Magnus Rothmann, fra Vadum i Nordjylland, valgt til Landsformand, flankeret af Axel Ljungquist som politisk næstformand, Villiam Jacobsen som organisatorisk næstformand, og Christian Gerner som international sekretær.

 

Den nye ledelse træder ind i rollerne på et tidspunkt, hvor organisationen søger at genopbygge og revitalisere efter de udfordringer, der fulgte med coronanedlukningerne og andre nylige prøvelser. Dette ledelsesskifte repræsenterer et friskt skud energi og engagement, med en klar intention om at styrke og fremme politik med rødder i de kristne værdier og den kristendemokratiske ideologi.

Magnus Rothmann, nyvalgt landsformand, udtrykte sin vision for fremtiden: “KristenDemokratisk Ungdom har nu ved det ekstraordinære landsmøde taget det første store skridt imod genopbyggelsen. Næste skridt er at KristenDemokratisk Ungdom skal have sin retmæssige plads tilbage på den ungdomspolitiske scene.”

KristenDemokraternes landsformand, Jeppe Hedaa, støtter fuldt den nye ledelse og udtrykker sin taknemmelighed: “Magnus og hans hold bringer ny energi og perspektiver, der er essentielle for at realisere vores ambitioner. Jeg vil gerne takke Hanna-Maria Smed for hendes arbejde og dedikation gennem det stormvejr også KristenDemokratisk Ungdom har været igennem. Hun har holdt faklen tændt for KDU, og jeg har fuld tillid til, at den nye ledelse vil være fremragende repræsentanter for vores unge KristenDemokrater og vil styrke vores mission om at forme et mere retfærdigt samfund baseret på kristne værdier.”

Denne nye ledelse står nu foran opgaven at implementere innovative strategier og styrke KDUs position i dansk ungdomspolitik. Med deres dedikation og fokus på kerneværdier ser fremtiden lys ud for KristenDemokratisk Ungdom.

Magnus Rothmann

Landsformand, KristenDemokratisk Ungdom