Beredskabsplan for krænkelser i KD

Dette dokument er en beredskabsplan der skal sikre tryghed og klare rammer for samværet i KD samt en proces for hvordan vi som parti og organisation ndtere eventuelle krænkelsessager.

Kr
ænkelser og generel dårlig opførsel er noget vi, i KD, tager meget seriøst. Krænkelser kan være både fysiske krænkelser og psykisk krænkelser. Uanset hvordan en person i partiet have oplevet en krænkelse skal denne vejledning lges vi sikrer, at de rigtige bliver stillet til ansvar og at sagen bliver behandlet korrekt. Husk at krænkelser ikke kun er seksuel, men også kan være din religion, hudfarve, person mm.

Hvis
du oplever, eller tidligere har oplevet, dårlig opførsel mod dig fra en partikammerat r du følgende:

1.
Når
du oplever nogle former for krænkelser, er det vigtigt at du dokumenterer, hvordan du oplevede den/de situationer. Dette gøres ved at nedskrive det, gemme beskeder/mails/screen shots eller lignende hvis disse måtte være brugt i den krænkende adfærd. Du kan også bede andre, som var vidne til situationen om skriftligt at beskrive, hvad der skete.

2.
Beskriv i en mail forløbet som du oplever det. Send denne mail til den organisatoriske næstformand Jesper Housgaard 01jhousgaard@kd.dk. Forretningsudvalget vil herfra behandle sagen. I tilfældet af at du har oplevet grænseoverskridende adfærd fra et af medlemmerne fra forretningsudvalget, kan du i stedet henvende dig til den blandt HB udpegede ansvarlig for krænkelser, som vil tage sagen til ledelsen i dit sted. Den blandt HB valgte ansvarlige er: AnneMarie Jørgensen, 10amjorgensen@kd.dk
For at gøre sagen tryg for dig som muligt er det vigtigt at du sætter alle modtagere BCC og dig selv som modtager.

Hvis du oplever situationen eller forløbet utrygt kan du med fordel inddrage andre KD’ere fx din kommuneformand/storkredsformand i forløbet, som opbakning og til at tale din sag.

3.
Forretningsudvalget vil i løbet af 10 arbejdsdage behandle din henvendelse og en eller flere vil, i fortrolighed, invitere dig til en snak om sagen.

4.
Efterfølgende vil den anklagede part blive indkaldt til en samtale og forretningsudvalget vil komme frem til en afgørelse din sag.
Forretningsudvalgets afgørelse kan være en eller flere forskellige sanktioner.
Deres sanktionsmuligheder er følgende:
tale/reprimande, fratagelse af tillidsposter, tvungen orlov
og/eller indstilling til eksklusion ved hovedbestyrelsen. Sanktionerne vil naturligvis afhænge af krænkelsens alvor.

5.
Er der tale om en krænkelse af kriminel karakter, er FU forpligtet til at tage sagen til politiet.

6.
Klageinstans:
Oplever du sagen dårligt behandlet eller at du uberettiget ikke r medhold i din sag har du mulighed for at klage til KDs regionsformænd. Disse vil gennemgå din sag ny samt tage en snak med forretningsudvalget og de implicerede parter. Deres emails kan du finde på: https://www.aarestrup.ca/lokale-foreninger/


Senest opdateret marts 2023