Privatlivspolitik

Hvem er vi

KristenDemokraterne
Søtoften 27
2820 Gentofte
https://www.kd.dk
Tlf: 33 27 78 10
E-mail: kd@kd.dk

Opbevaring af personoplysninger

KristenDemokraterne opbevarer persondata i overensstemmelse med EU’s Persondataforordning og den danske persondatalovgivning for at kunne administrere vores medlemsdata og modtagere af vores nyhedsbreve.

Vi opbevarer personoplysninger om vores medlemmer i ForeningsAdministrator, der følger GDPR kravene, og derfor lever op til Persondataforordningens regler. Vores systemleverandør er ligeledes underlagt fortrolighed og tavshedspligt.

Til nyhedsbreve anvender vi franske Brevo, der ligeledes overholder GDPR-lovgivningen, ForeningsAdministrator anvendes også, i begrænset omfang, her. Vi anvender også en privat Nextcloud installation til rent internt brug i partiet.

Vi indsamler data fra de oplysninger du selv har givet os.

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger: F.eks. kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, tidspunkt for indmeldelse, tillidsposter med mere.
 1. Modtagere af vores nyhedsbreve:
 • Kontaktoplysninger: F.eks. navn og e-mailadresse.
 • Oplysninger til databehandling: Dato for tilmelding og hvorfra tilmeldt.
 • Interesseområder: hjemkommune, storkreds, region, hvilke særlige områder du eventuelt selv har angivet du er interesseret i (børn, sundhed, skole, osv).
 1. Forespørgsler på hjemmeside og på e-mail:
 • Kontaktoplysninger: Navn, e-mailadresse, telefonnummer

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger.
 • At det er nødvendigt for, at vi kan informere og servicere dig som medlem.
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger.
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbreve.
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem.
 • At administrere din relation til os som forening.

Formålene med at behandle oplysninger om modtagere af vores nyhedsbreve er:

 • At vi har en liste med kontakter vi kan udsende vores nyhedsbreve til.
 • At vi har mulighed for at tilpasse nyhedsbrevene, så du modtager nyhedsbreve med størst mulige relevans for netop dig.

Formålene med at behandle oplysninger i forbindelse med henvendelse på vores hjemmeside eller mail:

 • At kunne behandle din forespørgsel eller anmodning, hvor dine oplysninger videregives til den relevante person internt i vores organisation, som kan behandle din henvendelse.

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (f.eks. i forbindelse med generalforsamling) i henhold til vores vedtægter.
 • At kunne planlægge og afholde arrangementer, aktiviteter og lignende.
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.
 • At udsende nyhedsbreve eller blade med henblik på at holde dig orienteret om vores arbejde.

Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i enkelte tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til formål ud over dem der er beskrevet ovenfor. Det kan f.eks. dreje sig om at dele navn, foto og kontaktoplysninger på f.eks. hjemmesiden i forbindelse med dit valg eller udpegelse til en tillidspost.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.  

Betalingsservice

Ved oprettelse af BS-indbetaling indhentes yderligere kun CPR-nummer og bankkontonummer. Oplysninger til NETS overføres via sikker, krypteret forbindelse. Disse oplysninger kræves for at kunne oprette og gennemføre overførslerne og de opbevares i krypteret form.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

KristenDemokraterne er dataansvarlige og databehandler for behandlingen af de oplysninger, vi har. Kun personer i organisationen, der har et relevant behov for oplysninger om medlemmer, har adgang til oplysning om medlemmer, og alle er underlagt fortrolighed og tavshedspligt.

Personer med adgang til KristenDemokraternes medlemsoplysninger, hvad enten dette er med et personligt login til ForeningsAdministrator eller Brevo. eller ved håndtering af medlemslister, skal acceptere at det er strengt forbudt at dele disse oplysninger med andre forud for adgang til disse.

Vi videregiver aldrig dine oplysninger

Dine personoplysninger er sikre hos os og opbevares i krypteret form på sikre servere. Vi videregiver aldrig dine oplysninger, hverken til andre organisationer eller virksomheder uden dit samtykke til dette.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om med denne privatlivspolitik (vi oplysningspligt).
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret).
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt),

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.  Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Ved udmelding eller opsigelse af nyhedsbrevsabonnement slettes du når udmeldelse eller abonnement ophører, Ved henvendelse på vores hjemmeside eller mail, slettes oplysninger når vi har færdigbehandlet din henvendelse.

Du kan se dine oplysninger i vores medlemsregister ved at logge ind her: https://medlem.kd.dk
Du kan opdatere dine oplysninger omkring modtagelse af nyhedsbreve, samt emner du ønsker at modtage nyheder om ved at klikke på det relevante link i bunden af de udsendte nyhedsmail eller velkomstbrev.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne, Datatilsynet, over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken 
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen nederst her. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på hjemmesiden: https://www.aarestrup.ca/privatlivspolitik

31/3-2024